Actief, kritisch en betrokken

Jaarrekeningen en vergoedingen bestuur

Onderstaand vind u ons gele boekje. Hier vind u alles terug wat u over Sterk Meppel wilt weten zoals bijv. de verslagen van de Algemene ledenvergadering, de begroting, de jaarraporten en een verklaring van de financiele commissie.

Jaarvergaderingen

Jaarvergadering 2020

 

Verkiezingsprogramma 

Verkiezingsprogramma 2018-2022

 

Beloningsbeleid Politieke Vereniging Sterk Meppel

 

Doelstelling STEM

 

Fiscaal nr. STEM

 

Hoofdlijnen van beleid

 

Statuten Sterk Meppel 10-04-2000