Actief, kritisch en betrokken

Nieuwsoverzicht

Op zoek naar balans

Algemene beschouwingen Perspectiefnota 2022-2026 De voor ons liggende Perspectiefnota is het bijzondere sluitstuk van een bijzondere bestuursperiode waarin Corona, tekorten sociaal domein en de loc down een grote rol speelden. Desondanks is er veel bereikt. De inzet op duurzaamheid en circulair denken is vergroot, we zamelen geen afval meer in maar scheiden grondstoffen. De biodiversiteit is zichtbaar aan het toenemen. En de kwaliteit van bouwen zal door het Kwaliteitsmanifest en Erfgoedbeleid toenemen. Maar er is ook veel blijven liggen....

Lees meer

Miljoenen worden goed besteed

Prinsenplein, Groenmarkt en Kromme Elleboog moeten opnieuw ingericht worden na het gereedkomen van de nieuwe parkeergarage. Dat gaat veel geld kosten. Daarom wilde Sterk Meppel weten of de oude plannen voor het doortrekken van de Gasgracht een optie was. Pleinen herinrichten en later weer veranderen is miljoenen weggooien. Het concept onderzoek naar het doortrekken van de gracht tot de Groenmarkt levert een helder resultaat op. Economisch is het zeer voordelig voor omwonenden en winkeliers. Maar de veiligheid vormt een groot risico.  

Lees meer

Raadslid Madelinde aan het woord

Waarom wordt iemand raadslid? Waar heeft een raadslidveel tijd aan besteed? In een aantal interviews wordt dit aan alle raadsleden gevraagd. Uiteraard willen wij deze interviews graag met u delen...

Lees meer

Raadslid Eduard Anne aan het woord

Waarom wordt iemand raadslid? Waar heeft een raadslidveel tijd aan besteed? In een aantal interviews wordt dit aan alle raadsleden gevraagd. Uiteraard willen wij deze interviews graag met u delen...

Lees meer

Raadslid Klaas de Vries aan het woord

Waarom wordt iemand raadslid? Waar heeft een raadslidveel tijd aan besteed? In een aantal interviews wordt dit aan alle raadsleden gevraagd. Uiteraard willen wij deze interviews graag met u delen...

Lees meer