Actief, kritisch en betrokken

40 jaar Sterk Meppel

Sterk Meppel mag al veertig jaar de SteM van Meppel laten horen. Het hele jaar zijn er activiteiten gepland. Naast een feest voor leden komt er een speciale jubileumuitgave van de Stadswachter, is er een tentoonstelling in de bibliotheek en wordt u op 13 maart in de Plataan meegenomen aan de hand van beelden en verhalen van actievoerders en raadsleden van het eerste uur in de geschiedenis van 40 jaar (Sterk) Meppel.

Geschiedenis Sterk Meppel

Het begon in 1976 met de actiegroep Grachtwacht. Zij streden voor het behoud van de resterende grachten onder het motto Grachten dicht, geen gezicht’. Na enkele jaren merkte de actiegroep dat ze wel mee mochten praten maar nog steeds niets te zeggen hadden. Dat leidde tot de oprichting van de politieke vereniging Stadswacht die met twee zetels als vijfde partij in de gemeenteraad kwam. In 1980 werd uiteindelijk definitief besloten om de grachten open te houden. Na de gemeentelijke herindeling van 1998 vormden Meppel, Nijeveen, Rogat, Schiphorst en Broekhuizen één gemeente. Stadswacht en Gemeentebelangen gingen samen onder de naam Stadswacht/Gemeentebelangen. Een naam die enkele jaren later veranderde in Sterk Meppel, afgekort SteM.  Sterk Meppel is sinds 1994 de grootste partij in de gemeenteraad.

Wat heeft SteM bereikt

Sterk Meppel heeft in de veertig jaar van haar bestaan veel bereikt. Natuurlijk zijn de grachten behouden die sfeer en karakter aan Meppel geven en is  mede dankzij onze inzet de asfaltcentrale aan de rand van de woonwijk Nieuwveense Landen er niet gekomen. Maar er is meer. Hieronder kun je iets meer over enkele van die successen lezen zoals het behoud van de Indische buurt, de strijd tegen de gifspuit, het behoud van de Sluisbrug en nog vee meer.

Johan de Vries

Als ‘snotneuzen’ in de gemeenteraad wilden we de burgemeester nog wel eens tegenspreken. Dat werd veertig jaar geleden niet echt gewaardeerd. Ik ben blij dat we dat gedaan hebben bij de plannen voor de Indische buurt. We bepleitten een alternatief plan van de buurt, Dat vond het college eerst een kansloos streven maar later volgde de PvdA toch het initiatief. Daardoor is de Indische buurt nu behouden.

Waar ik ook nog graag aan terugdenk is dat we erin geslaagd zijn de kaalslag van Meppel tegen te houden. Ik kwam er achter dat Meppel gratis ‘saneringspanden’ aan kon schaffen omdat alle kosten eenvoudig via een wederopbouwwet in Den Haag gedeclareerd konden worden. Daarom ging de afbraak al tientallen jaren heel gemakkelijk.

Herman Jansen

Ik denk vooral terug aan de vele acties, de grote betrokkenheid van de mensen in Meppel bij de lokale onderwerpen en de medewerking van de lokale middenstanders. Die namen advertenties in ons blad! Die waren sponsoren als dat nodig was. Het was fijn om samen met zoveel betrokken mensen je in te zetten voor behoud van een buitenbad in Meppel. Zonder die acties zou er helemaal geen buitenbad overgebleven zijn. Met het compromis van een kleiner bad zijn we ook erg blij!

Het was bijzonder te ervaren hoe groot het succesvolle verzet was tegen de komst van een nieuwe grote asfaltcentrale. En altijd waren er mensen die handtekeningen gingen ophalen om petities aan te kunnen bieden. Anders zouden de eiken aan de Werkhorst het zeker niet overleefd hebben. De historische bruggen in de binnenstad zouden dan allang vervangen zijn door moderne brede betonbanen.

Al die mensen die meehielpen de Stadswachter deur-aan-deur te verspreiden, meehielpen om voor de verkiezingen ons snuffelboekje te verspreiden. Hoe ludiek waren de acties niet voor de verkiezingen? We reden met een dubbeldekker rond, ook naar de buitengebieden. Welke partij heeft een eigen bakkerskar waarmee we ook nog steeds bij elke optocht aanwezig zijn? Ik denk vooral terug aan de waterfietsen, de consumentenbeurs, de sfeer van het samen opkomen voor een leefbare stad, kleinschalig, bruisend van activiteiten.

Alberto Boon

Het behoud van de Sluisbrug is voor mij een onbetwist hoogtepunt. Dit in samenwerking met vele Meppelers en de familie Schipper. Maar wat moest het van ver komen! Oneigenlijke argumenten, gekonkel, het achterwege laten van belangrijke (provinciale) uitspraken en documenten enz. Eindeloos graven in archieven, telefoneren, lobbyen; wat was het vaak nachtwerk! Iedere keer als ik over de Sluisbrug rijd, glim ik een beetje van trots, vanwege het voorkomen van de sloop en het realiseren van de feitelijke restauratie.

Een ander hoogtepunt is de strijd voor het behoud van het natuurgebied Oeverlanden en de keuze om Meppel niet uit te breiden richting Staphorst, maar richting het noorden. We ontwikkelden de waaiervariant, maar helaas de gemeenteraad koos toch de zuidelijke richting.  En ja, ik vind de wijk Berggierslanden een mooie wijk geworden. Als we destijds echter gelijk voor de richting Nijeveen hadden gekozen, hadden we meer van dat karakteristieke gebied met natuurlandschappelijke waarden kunnen behouden en was Nieuwveense Landen echt een wijk met potentie (lees met voorzieningen) geworden.

Jan Vonk

Als echte milieuman ben ik er trots op dat we tot twee keer toe een verbod van chemische bestrijdingsmiddelen op de verharding erdoor gekregen hebben. De eerste keer tijdens het college waar Herman in zat. Daarna werd de gifspuit weer ingevoerd tot we de gifspuit er acht jaar geleden tijdens de college onderhandelingen weer uitkregen. En eigenlijk nog een 3e keer toen 6 jaar geleden wethouder Koos de Vos het met een biologisch afbreekbaar bestrijdingsmiddel stiekem weer wilde  gaan gebruiken.

Voor mij was een tweede succes het behoud van de reiniging in eigen beheer. CDA en VVD wilden de reiniging, ondanks dreigend baanverlies, afstoten en aan een commercieel bedrijf uitbesteden. Dat is niet gelukt, tot groot ongenoegen van het CDA en VVD.

Frans Venema

Na de herindeling waardoor Nijeveen bij Meppel kwam zijn Stadswacht en Gemeentebelangen Nijeveen samen gaan werken. Dat we daarna met 8 zetels in de gemeenteraad terecht kwamen, waaronder twee, en een jaar later zelfs drie raadsleden uit Nijeveen, vind ik een hoogtepunt. Ik ben ook reuze trots op het behoud van de groene buffer tussen dorp en Nieuwveense Landen.

De oostelijke ontsluitingsweg voor Nieuwveense Landen staat eindelijk, na tien jaar strijd, in de plannen. Helaas wordt ze volgens diezelfde plannen pas aangelegd als er 1200 woningen staan. Maar ruim voor die tijd wordt de rechtstreekse weg naar de Watorentoren al afgesloten. De verkeersoverlast die dat voor de Dorpsstraat mee brengt zal groot zijn. De Dorpsstraat wordt daarmee een doorgaansweg voor automobilisten die snel naar de snelweg willen. Ik ben dus blij dat de weg in de plannen staat. Nu nog even doorzetten om ze sneller aangelegd te krijgen.