Actief, kritisch en betrokken

Jaarrekeningen en vergoedingen bestuur

Onderstaand vind u ons gele boekje. Hier vind u alles terug wat u over Sterk Meppel wilt weten zoals bijv. de verslagen van de Algemene ledenvergadering, de begroting, de jaarraporten en een verklaring van de financiele commissie.

Jaarvergaderingen

Jaarvergadering 2020

Jaarvergadering 2021

Jaarvergadering 2022

 

Verkiezingsprogramma 

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Verkiezingsprogramma 2018-2022

 

Beloningsbeleid Politieke Vereniging Sterk Meppel

 

Doelstelling STEM

 

Fiscaal nr. STEM

 

Hoofdlijnen van beleid

 

Statuten Sterk Meppel 10-04-2000