Actief, kritisch en betrokken

I.M. Dick Minkjan: 1938 – 2020

De man met het grote milieuhart
Op 1 mei jl. is oud Stadswacht raadslid Dick Minkjan, slechts enkele weken na zijn vrouw Everline, op 81-jarige leeftijd overleden. Samen hebben zij zich tientallen jaren ingezet voor Sterk Meppel en haar voorloper Stadswacht.
...

Dick werkte bij Scania als bedrijfsmilieudeskundige. Toen hij actief werd als raadslid (in de periode van 1986 tot 1997) zette hij zich dan ook in voor milieubescherming en energiebeleid. Dick werd daarmee de man die inhoud gaf aan de groene kant van onze politiek. Hij zette zich in om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid afval minder zou worden maar wilde wel dat de inwoners dan ook minder gingen betalen. Hij huldigde het principe “de vervuiler betaalt”. Dat was 25 jaar geleden nog niet een algemeen geaccepteerd standpunt bij andere fracties. Een verkeersluwe binnenstad kon ook op zijn inzet rekenen mits dat in nauwe samenwerking met alle betrokkenen tot stand zou komen.

Daarnaast maakte Dick zich sterk voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed en het bewaken van de natuurwaarden in natuurgebied Oeverlanden. Dick was bovendien graag op straat. Hij vond het heerlijk om met mensen van gedachten wisselen over politieke onderwerpen. We zullen in hem een actief, kritisch en betrokken man missen aan wie we met grote genegenheid terug denken.

Elisabeth Bakkenes
Foto: DvhN