Actief, kritisch en betrokken

Koedijkslanden wil graag veilige fietsroutes

Sterk Meppel ging ook deze week een wijk in om huis aan huis te vragen wat het grootste probleem is dat in die wijk opgelost moet worden. Deze keer was de Koedijkslanden aan de beurt. Duidelijk werd dat bewoners heel tevreden zijn hoe het met hun mooi opgeknapte wijk gaat.

Uit de afgenomen interviews bleek dat bewoners over het algemeen heel tevreden zijn over hun wijk en zich positief betrokken voelen bij de buurt waarin ze wonen. Er zijn wel een aantal zorgpunten die breed gedeeld werden met de vertegenwoordigers van Sterk Meppel. Het punt dat het meest genoemd werd was de verkeersveiligheid.

 

Ruim een kwart van de geïnterviewden wil graag betere fietsvoorzieningen zoals fietsers in de voorrang en veiligere fietspaden met goede verlichting. Ook het handhaven van de snelheid op de Randweg en Jan Tooroplaan werd vaak genoemd. Een wijkagent die in de buurt rondloopt wordt ook gemist . Er werd aangegeven dat er weinig gedaan wordt met meldingen over bijvoorbeeld vuurwerk afstekende jongeren. Dat roept voor sommige inwoners gevoelens van onveiligheid op. Tot slot gaven veel mensen aan dat ze graag een overdekte fietsenstalling in het centrum willen.

 

Heeft u ze gemist of hebben ze jou gemist en wilt u Sterk Meppel toch nog iets meegeven dat belangrijk is voor het verkiezingsprogramma? Dat kan nog tot 1 december a.s. via de link op de website www.sterkmeppel.nl, of via www.stemuitdesamenleving.nl