Actief, kritisch en betrokken

Meppel pak eikenprocessierups aan

Vorig jaar zorgden de brandharen van de eikenprocessierups voor veel overlast. De klachten die door de brandharen ontstaan veroorzaken niet alleen ernstige jeuk en uitslag maar ook klachten aan ogen en luchtwegen. SteM diende daarom, samen met VVD en GroenLinks, een motie in om vanaf 2020 de bestrijding van de eikenprocessierups preventief, curatief en via ander groenonderhoud structureel op te pakken.

Het aanvals- en beheersplan voor dit ja...ar ligt nu klaar en de rupsen kruipen inmiddels uit hun eitjes. Het raadswerk zelf staat nu enige tijd op een laag pitje. De aanpak en het bijbehorende budget zijn daarom nog niet door de gemeenteraad behandeld. Dat maakte dat SteM raadslid Madelinde Visscher zich afvroeg of de verbeterde preventieve aanpak dit jaar wel van start zou gaan. Visscher: “Als het budget pas in mei wordt goedgekeurd is het al bijna te laat’.

Wethouder Jaap van der Haar kon haar gerust stellen. Hij zet niet alleen sinds zijn aantreden volop in op meer biodiversiteit maar heeft vorig jaar in samenwerking met scholen ook nestkastjes voor koolmezen opgehangen, insectenhotels geplaatst en vleermuiskasten opgehangen. Belangrijke instrumenten om de eikenprocessierups op een natuurlijke manier te bestrijden.

Daarnaast gaan de mensen van de afdeling groenonderhoud preventief aan de slag met Xen-Tari een natuurlijk bacteriemiddel dat alleen rupsen dood maar niet schadelijk is voor andere insecten of het milieu. Het doodt echter wel álle rupsen waar het gebruikt wordt. Het middel wordt daarom heel beperkt gebruikt, bijvoorbeeld rond scholen, kinderopvang en sportgebieden. Hierbij wordt de kaart met beschermde en kwetsbare vlindersoorten van de Vlinderstichting gebruikt om te bepalen waar het middel toegepast kan worden. Daarnaast zullen curatief nog steeds de nesten op de meest risicovolle plekken weggehaald.

De gemeente Meppel is dus hard aan het werk om de overlast van de eikenprocessierups te verminderen. Daar kunnen de Meppelers ook zelf een steentje aan bijdragen door insecten, vogels en vleermuizen te helpen door het plaatsen van een nestkastje of insectenhotel en een wilde bloemenhoek aan te leggen. Alle beetjes helpen om in je eigen leefomgeving de overlast van de eikenprocessierups te verminderen.