Actief, kritisch en betrokken

Miljoenen worden goed besteed

Prinsenplein, Groenmarkt en Kromme Elleboog moeten opnieuw ingericht worden na het gereedkomen van de nieuwe parkeergarage. Dat gaat veel geld kosten. Daarom wilde Sterk Meppel weten of de oude plannen voor het doortrekken van de Gasgracht een optie was. Pleinen herinrichten en later weer veranderen is miljoenen weggooien. Het concept onderzoek naar het doortrekken van de gracht tot de Groenmarkt levert een helder resultaat op. Economisch is het zeer voordelig voor omwonenden en winkeliers. Maar de veiligheid vormt een groot risico.
 

terk Meppel is ontstaan uit een inwonersopstand tegen de plannen om alle grachten te dempen: de Grachtwacht/Stadswacht. Sindsdien hebben we ons ingezet om het cultuurhistorisch erfgoed van Meppel te behouden en ontwikkelen. Het is daarom niet vreemd dat op het moment dat het Prinsenplein en de Groenmarkt opnieuw ingericht worden we duidelijk wilden krijgen of het oude plan om de grachten door te trekken kans van slagen heeft. Want ook zonder gracht kost de herinrichting van alleen de Groenmarkt al meer dan een half miljoen. Daar komen de herinrichting van Prinsenplein en Kromme Elleboog nog bij. Dan heb je het al snel over miljoenen.

Er zijn inmiddels veel steden waar grachtentrajecten weer open gegraven zijn. Dat bleek daarna economisch zeer voordelig uit te pakken en veel banen te scheppen. Daarom heeft SteM tijdens de coalitieonderhandelingen afgesproken dat we zouden onderzoeken of dat ook voor Meppel het geval zou zijn. Pas dan kan een goede afweging gemaakt worden hoe je je geld het beste kunt besteden.

Het concept onderzoek is inmiddels verschenen en was duidelijk. Alhoewel het (volgens het rapport) een logische gedachte is om de gracht verder door te trekken, de omwonenden inderdaad profiteren door een waardestijging van hun panden en de bestedingen bij de ondernemers met miljoenen zullen toenemen zijn de nadelen ook duidelijk, met name de veiligheidsrisico’s zijn groot.

Natuurlijk zijn er nog vragen over het concept rapport maar als het definitieve rapport tot dezelfde conclusies gaat komen is de zaak helder. Sterk Meppel zal het cultuurhistorisch erfgoed in onze gemeente blijven beschermen en waar mogelijk ontwikkelen; zoals nu bijvoorbeeld bij de Marijkeschool is gebeurd. Maar het terugbrengen van de gracht lijkt een te groot risico voor de veiligheid mee te brengen.